เกี่ยวกับเรา

บริษัท โค๊ด มาสเตอร์ จำกัด (CODE MASTER)

เป็นผู้จัดจำหน่ายเครื่องพิมพ์วันที่ผลิตวันหมดอายุบาร์โค้ด ล็อตนัมเบอร์โลโก้ฉลากสินค้าและวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับการพิมพ์
เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าอุตสาหกรรมการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ในทุกรูปแบบ อาทิเช่น เครื่องพิมพ์ Inkjet CIJ, เครื่องพิมพ์ Inkjet TIJ, เครื่องพิมพ์ Inkjet Hi-Resolution,เครื่องพิมพ์ Inkjet DOD, และเครื่องปั๊มวันที่แบบตรายาง เป็นต้น และเป็นผู้จัดจำหน่ายเครื่องมาร์คกิ้งสำหรับอุตสาหกรรม

โดยทาง บริษัท โค๊ด มาสเตอร์ จำกัด มุ่งมั่นที่จะจัดหาอุปกรณ์และบริการที่ดีที่สุด
เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าที่เหมาะสมกับการใช้งานและบริการที่พึงพอใจ

เรามีทีมงานขายและทีมงานเซอร์วิสที่มีความชำนาญทางด้านงานพิมพ์อุตสาหกรรมมากกว่า 20 ปี

พร้อมดูแลลูกค้าอย่างมืออาชีพด้วยการบริการก่อนและหลังการขายที่มีคุณภาพพร้อมตอบสนองให้ตรงกับความต้องการของสินค้าในธุรกิจอุตสาหกรรมของท่าน
Vision
เป็นที่ 1 ในการบริการจัดหาอุปกรณ์การพิมพ์และมาร์คกิ้งเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าอุตสาหกรรมทุกรูปแบบในประเทศไทย

Be the first brand in mind for industrial coding and marking supply service in Thailand

Mission
  • ลูกค้า: ให้บริการและดูแลลูกค้าเพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด

    Provide high service quality for customers

  • พนักงาน: พัฒนาศักยภาพของพนักงานในองค์กรเพื่อให้มีคุณภาพและมีใจบริการสูงสุด

    Develop talented staff for the best service

  • การดำเนินงาน : รักษาจรรยาบรรณในการทำงานและความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย

    Maintain high work ethics and fairness to all stakeholders