เครื่องพิมพ์ความละเอียดสูง Hi-Res (Hi-resolution)

เครื่องพิมพ์ความละเอียดสูง ใช้สำหรับพิมพ์วันที่ผลิต, วันหมดอายุ, ข้อความ, รหัสสินค้า, Lot Number, บาร์โค้ด, QR Code, โลโก้ ฯลฯ ลงบนบรรจุภัณฑ์สินค้าได้หลากหลายพื้นผิว ข้อความและรูปภาพคมชัด พิมพ์ได้ความสูงมากสุด 7 เซนติเมตรต่อหัวพิมพ์