เครื่องพิมพ์ DOD (Drop on demand)

เครื่องพิมพ์ DOD ตัวหนังสือขนาดใหญ่ ใช้สำหรับพิมพ์ข้างกล่องลูกฟูกหรือบนพื้นผิวอื่น